Supporting Education byRealizing Virtuous Entrepeneurship

Over Serve Kenya

Serve Kenya is een stichting die bijdraagt aan het welzijn van kansarmen in Angurai (West-Kenia) en Kamarandi (Midden-Oost Kenia). S.E.R.V.E. Kenya staat voor Supporting Education by Realizing Virtuous Entrepreneurship. Met andere woorden: Ondersteuning in het opvoeden door deugdzaam ondernemerschap. Met microfinancieringen krijgen lokale ondernemers kans om te zelfredzaam te worden. Elke onderneming heeft een sociaal winst-plan. De winst van ondernemingen wordt daardoor teruggegeven aan de community in de vorm van onderwijs en/of voedsel voor wezen, weduwen en allerarmsten. Ben je benieuwd hoe wij dit vormgeven? Lees dan onze visie en missie.

Ontstaan

Serve Kenya is opgericht door Steven Parmentier en Marc Nuijten. Het initiatief voor Serve Kenya kwam voort uit een nauwe vriendschap met twee Keniaanse Sammy's. De eerste Sammy (Sammy Panyako) was een Keniaanse studiegenoot, wiens woonplaats wij in September 2012 bezochten. Tijdens dit bezoek was de armoede van deze gemeenschap zichtbaar. Tegelijkertijd zorgde deze arme gemeenschap voor de vele weeskinderen in hun community. Zelf hebben zij het niet breed, maar ze hebben toch de keuze gemaakt een weeskind te adopteren. Serve Kenya helpt deze gemeenschap om zelfredzaam te worden in haar zorg voor wezen.

De tweede Sam (Sammy Kaunga) kennen we al sinds 2009 via Stichting Compassion. Hij heeft een indrukwekkend levensverhaal. De tweede gemeenschap waarin Serve Kenya een verschil maakt is Kamarandi, de geboorteplaats van Sammy Kaunga.

Serve Kenya is daarmee gebouwd op basis van een betrouwbaar en lokaal netwerk.

Bestuur

Serve Kenya is opgericht door jonge ondernemers: Marc Nuijten en Steven Parmentier, beide ook theoloog. Samen met bestuurskundige Dorine Sommer vormen zij het bestuur van de stichting Serve Kenya.

Voorzitter: Marc Nuijten, MaA

Penningmeester: Steven Parmentier, MaA

Secretaris: Dorine Sommer, MbA

Serve Kenya werkt uitsluitend met vrijwilligers. De bestuurders van Serve Kenya ontvangen geen vergoedingen voor hun werk. Op deze manier zorgen wij ervoor dat zoveel mogelijk sponsoring terecht komt bij de projecten in Kenia.

Adviseurs

Om de vastgestelde doelen te bereiken werkt Serve Kenya nauw samen met verschillende adviseurs, die ons begeleiden met de ontwikkelen van de stichting en onze projecten. Vanuit verschillende onafhankelijke bronnen krijgen wij advies van ervaringsdeskundigen in ontwikkelingshulp. Onze adviseurs komen uit Kenia, Nederland en Belgie.