In wezenGods opdracht

Onze Kernwaarden

Serve Kenya werkt vanuit christelijke waarden. God maakt duidelijk dat de zorg voor de zwakken van de samenleving van essentieel belang is (Jakobus 1:27).

Gods Zegen

Als God ons werk niet zegent, zal ons project niet slagen (Psalm 127:1). Wij geloven dat Gods zegen nodig is om een einde te maken aan de nood van kansarme gemeenschappen in Kenia.

Dienen

Wij willen graag de Keniaanse bevolking dienen. Dit betekent dat we ze helpen met het ontwikkelen van een gezonde samenleving, zonder daar iets voor terug te verwachten.

Gerechtigheid

Als stichting dragen wij bij aan de sociale gerechtigheid in Kenia. Bij alles wat we doen willen we de vraag "is dit eerlijk?" bevestigend kunnen beantwoorden. Zo voorkomen wij bijvoorbeeld valse concurrentie door geld te lenen aan lokale ondernemingen, in plaats van geld te geven.

Bedachtzaamheid

We vinden het belangrijk dat de gedreven houding van het jonge bestuur van Serve Kenya in goede banen wordt geleid. Daarom ontvangen wij advies van ervaren ontwikkelingswerkers en een ervaren professor in de sociologie. Op deze manier combineren wij passie met ervaring en wijsheid.

Tijd en Energie Investeren

Het is gemakkelijk een grote som geld te doneren aan Kenia, maar de geschiedenis leert dat ongecontroleerd geven passiviteit stimuleert en daarmee meer kapot maakt dan ontwikkelt. Daarom hechten wij veel waarde aan het feit dat de lokale bevolking veel tijd en energie investeert in plaats van een passieve houding aanneemt.

Transparantie

De bestuurders van Serve Kenya ontvangen geen loon, daarnaast proberen wij minimale kosten te maken voor marketing. Zo werken wij voornamelijk via social media, persoonlijke contacten en interviews van verschillende geïnteresseerde media.

Vragen?

Wij willen verantwoord en transparant omgaan met de (financiële) steun die wij krijgen. Wanneer u vragen heeft over de doeleinden en de uitgaven van Serve Kenya, geven wij graag uitleg over onze werkwijze en uitgaven. Neem hiervoor gerust contact op via de email.