Een maatschappij die zelf voor haar zwakken zorgt!